Ortopedické zloženie zdravotnej postele

Choroby a Liečba

1. Otlaky, preležaniny

Typické oblasti pre otlaky sú lakte, päty, oblasť kolien a často aj oblasť hrudnej kosti. Mozole, otlaky vznikajú ležaním na tvrdom povrchu a tým je spôsobené dlhodobé mechanické dráždenie kože. Tlakom tvrdej zeme, podložky na kožu dochádza k nedostatočnému prekrveniu vrstiev kože tzv. ischémii a povrchové vrstvy začnú keratinizovať a postupne hrubnúť.

 

V priebehu magnetoterapie dochádza v tkanivách k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny, čo je východiskovou podmienkou všetkých ozdravovacích procesov. Aplikácia magnetického poľa stimuluje bunky k tomu, aby opäť kmitali na svojich harmonických frekvenciách a tým aktivuje v organizme regeneračné a samoterapeutické procesy.

Otlakom predchádzame tým, že zaistíme psovi mäkké, zdravotné, viacvrstvové  lôžko a nenecháme ho ležať na tvrdých povrchoch ako sú betón, kameň, zem a pod.

 

Dekubitus- preležanina  vzniká narušením krvného zásobenia, tkanivo odumiera a vzniká nekróza.

Najprv vyzerá preležanina ako suchý, nekrotický útvar. Podkožie sa však následne rýchlo infikuje a po odlúpnutiu suchej časti zostáva viditeľný dekubitálny vred s otvorom, ktorý komunikuje s vonkajším prostredím. Vredy sa nehoja  , pretože je tu narušená cirkulácia krvi. Ak vred dosiahne väčšieho rozsahu, hrozí až sepsa v dôsledku rozšírenia infekcie do tela.

 

Liečba vredov je založená na mäkkom ortopedickom lôžku dostupnými medikamentami.

2. Bursitis mazového váčika

Mazový váčik je lokalizovaný na vonkajšej strane pätového kĺbu. Normálne nie

je palpovateľný. Spozorujeme ho vtedy, ak je pes s vyššou hmotnosťou tela leží na podložke, ktorá nie je mäkká.

Prevencia :

Jednou z doterajších možnosti a odporúčaní je aplikovať tzv. chrániče alebo ortézy. S ich aplikáciou je množstvo problémov . Dochádza k ich uvoľňovaniu. Pes si nevie celkom dobre zvyknúť na prítomnosť cudzieho predmetu.

 

Najvýhodnejšie je tak použitie zdravotnej, mäkkej, vhodnej podložky, ktorú garantuje práve trojvrstvový matrac so svojimi účinkami.

3. Mastitída u súk- zápal mliečnej žľazy u súk

Je definovaná ako zápal spojený s infekciou alebo bez nej , jedného alebo viacerých mliečnych súborov. Zvyčajne sa vyskytuje v popôrodnom období alebo u súk pri pseudogravidite.

 

Rozlišujeme niekoľko foriem mastitídy:

akútna – najčastejšie sú postihnuté kaudálne súbory, ktoré sú teplé, bolestivé pri palpácii, zdurené a sfarbené do červena. Suka môže mať teplotu.  Sprievodný znak – úhyn jedného alebo niekoľkých mláďat ( toxický mliečny syndróm ). Sekrét bradavky môže byť vodnatý, špinavohnedý, hnisavý alebo krvavý, v ojedinelých prípadoch býva normálny.

gangrenózna – dôsledok alebo progresia ťažkej akútnej mastitídy. Na jednom alebo viacerých mliečnych súboroch abscesy s následnou nekrózou. Postihnuté súbory sú zväčšené, studené a/alebo ulcerované. Príznakom celkového ochorenia je septikémia.

chronická a subklinická – postihnuté súbory majú minimálne znaky zápalu. Sú zväčšené s palpovateľnými uzlami, ktoré sa môžu meniť na nádory.

Zväčšená mliečná žľaza pri ležaní vyžaduje mäkkú a poddajnú podložku a túto podmienku spĺňa trojvrstvový matrac, ktorý má aj funkciu zvýšeného magnetizmu, zrýchľuje metabolizmus a pôsobí čiastočné analgeticky.

4. NÁDORY mliečnej žľazy

Mliečna žľaza je druhým najčastejšie postihnutým tkanivom u súk . Takmer 50% nádorov

je benígnych.  Nádory mliečnej žľazy u mačiek sú až na treťom mieste z výskytu všetkých nádorov.

U súk sa vyskytujú aj maligné nádory mliečnej žľazy a to adenocarcinóm, ktorý sa vyskytuje na jednom mliečnom súbore alebo aj na viacerých. Vo väčšine prípadov sa vyskytujú adenokarcinómy na zadných mliečnych súborov.

Klinické príznaky:

Závisia od typu nádoru. Vo väčšine prípadov rastie veľmi rýchlo a s pokračujúcim časom má tendenciu sa zväčšovať. Toto obdobie rozvoja nádorov mliečnej žľazy je veľmi dôležité.

Zväčšenie nádorovitého tkaniva vyvoláva pri ležaní bolesť. Zviera je nepokojne , hlavne vtedy, ak leží na tvrdej podložke. Tento stav je veľmi nepohodlný pre suku a táto mení polohy pri oddychu. Ak suka leží na pevnej a ešte aj drsnej podložke, dochádza k erózii kože v mieste mliečneho súboru a nádoru. Nádorové tkanivo sa môže zapáliť. Pri perforácii kože vzniká

hnisavý proces s výtokom hnisu navonok.

Dôležitým momentom je umiestniť suku na mäkkú podložku, resp. 3. vrstvový

matrac, ktorý vytvára podstatne lepšie podmienky v prevencii včasnej perforácie a fistulácie.

 

Terapia:

Nádory mliečnej žľazy, hlavne maligné sú indikované pre chirurgickú intervenciu. Z hľadiská anatomického existujú metódy totálneho odstránenia všetkých mliečnych súborov na jednej strane tela suky.

Pre výborne postoperačné podmienky vhodné pre hojivé procesy je tiež indikovaný trojvrstvový matrac so všetkými jeho pozitívnymi vplyvmi. Matrac nevytvára tlak na sutúru kože po odstránení nádoru ako aj na okolité tkanivo.

5. Artróza kĺbov u psov a mačiek

Artróza je definovaná ak degeneratívny nezápalový patologický proces v  ktoromkoľvek kĺbe

u malých zvierat, zvlášť u psov a mačiek. Artróza nie je zriedkavosťou a u psov v mladom veku a je charakterizovaná opuchom, bolesťou, stuhnutím kĺbu, obmedzením pohybom. Od klasického zápalu kĺbu sa rozlišuje artróza klinickými príznakmi.

 

Príčiny vzniku

Primárna atróza je zriedkavá. Najčastejšie pozorujeme sekundárnu artrózu – následkom inej príčiny v kĺbe ako je vykĺbenie, vnútrokĺbová zlomenina, dysplázia kĺbu, hlavne u predispozičných kĺbov ako sú lakťový a bedrový kĺb. Nestabilita v kolennom kĺbe po prasknutí predného alebo zadného skríženého väzu je najčastejšou príčinou rozvoja artrózy v tomto kĺbe. Artróza v hlavných kĺboch u psa je najčastejšie spojená s vekom a psa a s obezitou. Fyzická námaha a zaťaženie a preťažovanie kĺbových štruktúr, hlavne kĺbovej chrupky je vyvolávajúcou príčinou artrózy jej vývoj začína už v stredom veku psa. Je jednoznačne dokázané, že obezita u psa preťažuje kĺbové štruktúry, ktoré reagujú vývojom artrózy.

Príznaky:

Hlavnými klinickými príznakmi artrózy je stuhlosť kĺbu, skrátenie kĺbových väzov, kĺbového

puzdra, obmedzenie rozsahu pohybu v kĺbe a jeho opuch. Pes, ktorý má artrotické kĺby/kĺb

ťažko vstáva, pomaly sa pohybuje, ale postupne sa rozchodí. To je zásadný rozdiel od

jednoduchého zápalu v kĺbe. Pri tomto type ochorenia v kĺbe sa intenzita krívania priamo

zväčšuje s intenzitou a dĺžkou pohybu. Koža v okolí takýchto kĺbov je na pohmat bolestivá.

Na miestach kĺbu , kde je len kĺbové puzdro pozorujeme opuch mäkkej konzistencie.

 

Terapia artrózy.

Vo väčšine prípadov sa jedná sa o komplex príčin, ktoré sa snažíme priamo alebo nepriamo

odstrániť. Na zníženie bolesti a krívania aplikujeme psom s artrózou nesteroidné antiflogistika, hlavne v počiatočných štádiach. Tieto nesteroidné antiflogistika sú kombinované s chondroprotektívami, látkami, ktoré zlepšujú kvalitu a hrúbku kĺbovej chrupky. Medikamentózna terapia je doplnená rehabilitáciou a fyzikálnou terapiou.

 

Veľmi dôležitou prevenciou bolesti a terapiou stuhlosti v kĺbe je príprava vhodných podmienok pre odpočinok psa. Medzi hlavne kĺby, ktoré sú postihnuté artrózou je lakťový kĺb, kolenný kĺb, bedrové kĺby a nie zriedka je artróza diagnostikvaná u menšich kĺbov.

Pretože uvedené kĺby nie sú pokryté svalmi a šľachami je vhodná trojvrstvová podložka. Trojvrstvový matrac je tým najvhodnejším prostriedkom na prevenciu zníženia tlaku na kostný podklad kĺbu. Pobyt psa na takejto sofistikovanej podložke umožní znížiť kompresiu na kožu a podkožne kostné štruktúry v kĺbe. Pes po odpočinku vstáva rýchlejšie, kĺb nie je ztuhnutý a krívanie je zmenšené.

 

Magnet uložený v podložke pôsobí na zlepšenie metabolizmu v kĺbe a v jeho štruktúrach

a tak znižuje v kĺbe bolesť a stuhlosť. Pamätová vrstva umožňuje lepšie prekrvenie v koži

a podkožných kĺbových štruktúrach. Artrózy sa vyskytujú u všetkých plemien psov

a mačiek a tak je indikovaný trojzložkový, zdravotný  matrac.

6. Pseudogravitida

Pseudogravidita je definovaná ako normálny priebeh luteálnej fázy pohlavného cyklu

u negravidného zvieraťa s abnormálnymi vonkajšími príznakmi imitujúcimi graviditu.

 

Vyskytuje sa často u dobre živených zvierat, so silnou väzbou na majiteľa. Suka alebo mačka

abnormálne reagujú na zvýšené hladiny progesterónu alebo prolaktínu. V prípade mliečnej

žľazy dochádza k poklesu progesterónu v periférnej krvi a hypofýza je stimulovaná k produkcii a sekrécii prolaktínu.

U mačiek sa tento problém vyskytuje v prípade neplodného krytia alebo provokovanej

ovulácie: buď mechanicky (podráždenie steny pošvy) alebo hormonálne (hCG, GnRH).

Symptómy:

Dva mesiace po ruji sa objavujú príznaky gravidity a pôrodu. Pozorujeme opuch mliečnej žľazy, odtok mlieka, zvýšenú žravosť, zväčšenie brušnej dutiny, prípravu hniezda. U mačiek sa tento fenomén vyskytuje už na 40. až 50. deň po ruji.

Terapia:

Chovateľské ošetrenie spočíva v odbere predmetov imitujúcich mláďatá, zvýšenom pohybe suky, podávaní menej vody, krmív a je potrebné zabrániť lízaniu mliečnej žľazy.

 

Indikovaný je mäkký, zdravotný , trojvrstvový matrac, podložka , ktorá nedráždi mliečnu žľazu, nespôsobuje bolesť .a ktorý má aj funkciu zvýšeného magnetizmu, zrýchľuje metabolizmus a pôsobí čiastočné analgeticky.

7. Zápal mazového váčika na lakťovom kĺbe - bursitis

Burzitída je zápal mazového váčika nad lakťovou kosťou lakťového kĺbu, ktorý sa prejavuje rôzne veľkým oválnym opuchom, dobre viditeľným hlavne u psov s krátkou srsťou. Zväčšenie je vytvorené zvýšenou náplňou – exudátom, ktorý je produktom vnútornej vystielky burzy.

 

Synoviálny mazový váčik je malá dutina vytvorená jeho stenou zo spojivového tkaniva, ktoré je naplnené tekutinou. Takéto váčiky sú v miestach najväčšieho trenia medzi kostným podkladom a šľachou alebo svalom. Najčastejšie sa burzitída u psov vyvíja v oblasti lakťových, pätových a bedrových kĺbov.

 

Burzitída sa vyskytuje hlavne u tzv. predispozičných plemien a to nemecký ovčiak, bernský salášnický pes, kaukazský ovčiak, stredoázijsky ovčiak, belgický ovčiak a pod.

Lakťový kĺb je najčastejšie postihnutý u veľkých psov, ako aj u obrovských plemien. Existuje predpoklad, že je to spôsobené veľkou hmotnosťou, ktorú pes tlačí na kĺb, keď leží na tvrdej podlahe.

Liečba burzitídy u psov:

Toto ochorenie sa začína liečiť konzervatívne a to aplikáciou protizápalových masti v oblasti povrchu mazového váčika nepriamo cez kožu. Tento spôsob lokálnej terapie dopĺňame aplikáciou celkových nesteroidných antiflogistík. Na oblasť lakťového kĺbu prikladáme vypodložené mäkké obväzy s cieľom znížiť tlak z vonkajšieho prostredia. Môžeme využiť aj efekt svetloliečby a ionoforézy.

Dôležitým faktorom je úprava podložky na ktorej pes odpočíva.

 

Prevencia a terapia:

Ak berieme v úvahu, že pes odpočíva 12 a viac hodín denne a akceptujeme

traumatickú príčinu vzniku burzitídy, potom doporučovaný zdravotný, trojvrstvový matrac .je terapeutickým a preventívnym prostriedkom ako burzitídu liečiť ale hlavne jej predchádzať.

 

O to intenzívnejšie je odporúčanie, keď vzniknutá burzitída je odolná voči konzervatívnej terapii a musíme pristúpiť k jej chirurgickej revízii.

Je potrebné zdôrazniť, že akákoľvek chirurgická intervencia je menej efektívna pre jej postoperačné komplikácie. Ani chirurgické odstránenie burzy, ba ani jej drenážovanie neprinášajú očakávané efekty.

 

! Vždy začíname s konzervatívnou terapiu. Najvhodnejšia je prevencia, poznanie, že moje šteňa ma predispozíciu k tomuto ochoreniu a jeho umiestnenie

na efektívny niekoľko vrstvový, zdravotný  matrac s účinkami zníženia lokálneho tlaku a biostimulácie metabolizmu v koži, podkoží a v mazovom váčiku je najlepším riešením. !

 

Zdroj obrázkov: Súkromná galéria, Google.

d
Doručenie

kuriérom

g
Online eshop

nonstop

Garancia

vrátenia peňazí

f
Najvýhodnejšia

cena produktov

Hore